Ordensregler

ORDENSREGLER

Gjelder for alle leieforhold som administreres av Utleieboliger Seljord DA, Eiendomsdrift SA eller Svenseid Tunet SA 

 1. Leieboer plikter å sørge for ro og orden på eiendommen og forhindre at deres husstand eller de som gis adgang, forårsaker ubehag eller ulempe for andre.

 2. Musikk, radio og dans må ikke utføres på en måte som er til sjenanse.

 3. Klesvask må kun henges til tørk på anviste områder og må ikke være til sjenanse.

 4. Lagring av brensel er kun tillatt i boder og ikke andre steder på eiendommen

 5. Om vinteren må huset holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader på vann- og kloakk

 6. Biler, sykler og andre kjøretøyer må ikke parkeres utenfor garasjer, veier eller parkeringsplasser uten skriftlig tillatelse fra utleier.


 7. Gårdsrommet/eiendommen må ikke fylles med unødvendige gjenstander.


 8. Avfall må kastes i dedikerte beholdere, og lokkene må alltid være ordentlig lukket.


 9. Dyrehold er ikke tillatt uten eierens samtykke.


 10. Huset må ikke skades med skarpe vaskemidler eller ved spikring i veggene. X-kroker eller lignende skal brukes ved opphenging av bilder

 11. Leieboer må selv fjerne snø fra tildelte områder. Ved fare for takras må leieboer treffe tiltak for å forhindre skader på bygninger, biler og personer

 12. Leieboer må selv sørge for orden av utearealer på tildelt areal, så som klipping av plen o.l,


 13. Husk: Orden, renslighet og høflig oppførsel bidrar til trivsel og tilfredshet.


 14. For mer informasjon, se husleieloven.