Leiesøknad

Velkommen til å sende inn søknad, dette er uten forpliktelser for deg/dere. Er det flere som vil leie så står utleier fritt til å velge hvem som skal få leie. Det gjennomføres kredittsjekk av de som ønsker å leie, og ved inngåelse av leiekontrakt er det obligatorisk med 2-6  mnd depositum/garanti. Husleie betales forskudd den 1. i hver måned.

Sende søknad